PROJEKTO „ LAIMINGAS VANDUO – LIETUVOS GYVASTIS“ NUOSTATAI

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1.      Organizatoriai: VšĮ “ OPEN MINDS ” yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, įkurta jaunų, kūrybingų, aktyvių ir pilietiškai mąstančių Lietuvos žmonių iniciatyva 2010 metais. Organizacijos tikslas  - ugdyti visuomenėje pilietiškumą, toleranciją, kultūrą, sveikos ir ekologiškos gyvensenos idėjas ir pavyzdžius. Bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis kurti erdvę, kurioje būtų vietos visiems kūrybiškiems, atsakingiems už juos supančią aplinką ir visuomenę žmonėms http://openminds.lt/.
Nevyriausybinė organizacija „GYVOJI PLANETA“ (
http://gyvojiplaneta.lt) jungia geranoriškus žmones, kuriems rūpi įtvirtinti Žemėje taiką, sveiką ir dorą gyvenimo būdą bei tausojantį ir puoselėjantį planetos ekologinius resursus elgesį. Nuo 2011 metų vykdomas socialinis ekologinis projektas „Laimingas vanduo“(www.laimingasvanduo.lt ), skirtas apvalyti vandens telkinių pakrantes, grąžinti nuo seno lietuviams būdingą pagarbą bei meilę gamtai. Lietuvoje ir kitose šalyse jau dalyvavo 10013 žmonės 440 “Laimingas vanduo” akcijose.

 

2.      Projektas „LAIMINGAS VANDUO - LIETUVOS GYVASTIS” – VšĮ Open Minds ir asociacijos “Gyvoji planeta” projektas bei šių organizacijų socialinės veiklos tąsa.

 

3.      Projekto „LAIMINGAS VANDUO – LIETUVOS GYVASTIS” (toliau vadinamo – projektu) nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, dalyvius, projekto organizavimą.

 

4.      Projektas skirtas vaikų ir jaunimo pilietiškumo, saviraiškos, ekologinio sąmoningumo ugdymui, kultūrinio akiračio plėtimui bei savanoriškos veiklos skatinimui.

 

5.      Dalyviai: Lietuvos ugdymo įstaigų bendruomenės, rekomenduojama pradinio ir pagrindinio ugdymo dalyviams.

 

6.      Projektas vyks nuo 2017-09-18 iki 2018-05-31.

 

7.       Projektas, per įvairias pažintines ir kūrybines veiklas ugdys vaikų ir jaunimo pilietiškumą, saviraišką, plės jų kultūrinį akiratį ir ekologinį sąmoningumą, skatins savanorišką veiklą.

 

 

 

PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 8.      Projekto tikslas – Ugdyti pilietišką, aktyvią, atvirą ir draugišką gamtai asmenybę.

 

9.      Projekto uždaviniai:

 

             9.1. Užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su NVO ir švietimo įstaigomis, sukuriant pilietiškumo tinklą - žemėlapį “Lietuva – gerovės šalis”;

 

    9.2. Ugdyti mokinių pilietinę savimonę, vykdant pilietinę iniciatyvą "PAŽINK, GLOBOK, DALINKIS";

 

    9.3. Suteikti žinių keliaujančiuose edukaciniuose užsiėmimuose projekto partnerių įstaigose;

 

                9.4. Suorganizuoti fotografijų konkursą „Vandens gyvybė“ simpatijų prizui;

 

               9.5. Ugdyti dalyvių kritinį mąstymą, informacijos rinkimo ir apdorojimo gebėjimus;

 

              9.6. Gilinti pasaulio vientisumo suvokimą, tiriant vandens ekosistemas ir formuoti aplinkosaugines nuostatas bei gamtai palankų elgesį per praktines veiklas.

 

 

 

PROJEKTO ORGANIZAVIMAS

 

 10. Informacija apie projektą skelbiama organizatorių interneto svetainėse (www.openminds.lt/, www.laimingasvanduo.lt) bei viešinama socialinio tinklo Facebook paskyroje Akcija Laimingas vanduo. Nuorodos į skelbiamą informaciją talpinamos mokyklų tinklalapiuose. Komunikacija tarp organizatorių ir projekto dalyvių vyksta el. paštu laimingasvanduo@planetalive.org .

 

11. Projekto dalyvių registracija vyksta iki 2017 m. rugsėjo 25 d. svetainėje www.laimingasvanduo.lt  paspaudus nuorodą REGISTRACIJA ir užpildant visus laukelius.

 

12. Projektas -  pilietinė iniciatyva “PAŽINK, GLOBOK, DALINKIS”, kurį sudaro trys etapai.

 

12.1.  I etapas PAŽINK

 

12.1.1. Istorinis / etnografinis/ ekologinis krašto pažinimas

 

Projekto dalyviai susitaria, kokį vandens telkinį globos; renka aktualią informaciją apie vietovę ir vandens telkinį, jo istoriją, vardo kilmės padavimus, socialinę, ekologinę ir ekonominę reikšmę, ieškant informacijos spaudoje, internete, apklausiant vietos gyventojus ir specialistus (istorikus, etnografus, ekologus). 

 

Veiklos laikotarpis   2017-09 - 11 mėn.

 

12.1.2. Vandens pažinimas

 

Pagal amžiaus grupes ir atitinkamai remiantis bendrosiomis ugdymo programomis, mokiniai nagrinėja ežero/upės ekosistemos sąvoką ekosistemos komponentus, jų savybes, tarpusavio ryšius ir pan., planuoja gamtos tyrimus. Veiklos laikotarpis   2017-09-10 mėn.

 

12.1.3. Keliaujantys neformalaus ugdymo edukaciniai užsiėmimai

 

Keliaujančius edukacinius užsiėmimus parengs ir vykdys organizatoriai - neformalaus ugdymo, savanoriavimo patirties turintys lektoriai. Užsiėmimų metu mokiniai apibendrins jau gautas žinias ir dar labiau išplės supratimą apie pilietiškumą, konkrečiais pavyzdžiais bus pristatoma savanorystė ir būdai kaip aktyviai ir atsakingai dalyvauti Lietuvos demokratinės valstybės ir pilietinės visuomenės gyvenime. Projekto įstaigų partnerių sąrašas 1-ame  priede.  Veiklos laikotarpis   2017-09 - 12 mėn.

 

12.2.  II atapas GLOBOK  

 

12.2.1. Vandens telkinių globa

 

Projekto dalyviai globoja pasirinktą telkinį: suburia bendruomenę organizuojant talkas, švarinimo akcijas, kitus renginius.

 

Įvykus švarinimo akcijai užfiksuoja foto nuotraukose ir registruoja datą, vietovę ir dalyvavusių žmonių skaičių . Veiklos laikotarpis   2017-09 - 11 mėn. ir 2018 - 03 - 05 mėn.

 

12.2.2. Gamtamoksliniai tyrimai

 

Atlieka (suplanuotus I -ame etape) gamtos tyrimus prie globojamo vandens telkinio (tiria ir analizuoja vandens švarą, jo gyvybingumą ir kt.).

 

Veiklos laikotarpis   2017-09 - 11 mėn. ir 2018 - 03 - 05 mėn.

 

12.3.  III etapas DALINKIS

 

12.3.1. Informacijos apdorojimas, sisteminimas ir viešinimas. Dalyviai parengia originalius I ir II etapų veiklų pristatymus (tekstinė, vaizdinė - foto, video ar audio medžiaga), kuriuos patalpina savo įstaigos interneto svetainėje.

 

 Veiklos laikotarpis   2017-10 - 12 mėn.

 

           12.3.2.  “Lietuva - gerovės šalis” - pilietiškumo tinklo /interaktyvaus žemėlapio kūrimas

 

Dalyviai atsiunčia tikslią nuorodą, kur įstaigos interneto svetainėje patalpinta:

 

1) Pristatymas (12.3.1.);

 

2) Gera žinia - projekto dalyviai atkreipia dėmesį į pozityvius įvykius savo aplinkoje ir kartą per mėnesį nuo 2017 m. spalio mėn. iki 2018 m. kovo mėn. pasidalina gera žinia  su kitais Lietuvos gyventojais, kurią patalpinsime į žemėlapį.

 

(Žinia gali būti apie kieno nors nuveiktą gerą darbą, apie reikšmingą visam miestui ar miesteliui iniciatyvą, ar akciją, kurie gerąja prasme paveikė aplinką arba gyventojus. Jei per mėnesį bus surinkta daugiau žinių, demokratiniu būdu išrinkite pačią reikšmingiausią).

 

3) Išvados, įžvalgos ir rekomendacijos, kurias dalyviai nori perduoti savivaldos ar valžios atstovui.

 

Nuorodą ir žinią atsiųsti el. paštu: info@openminds.lt.

 

Žemėlapis bus matomas nuo spalio mėnesio vidurio sveitainėje www.openmids.lt, taip pat nuorodos bus www.laimingasvanduo.lt, socialiniuose tinkluose. Nuorodą į žemėlapį patalpinsite savo įstaigos internetinėje svetainėje. 

 

Veiklos laikotarpis   2017-10 - 2018-04 mėn.

 

           12.3.3. Fotografijų konkursas “Vandens gyvybė” simpatijų prizui

 

Visą projekto laikotarpį mokiniai stebėdami savo aplinkoje esančius vandens telkinius, fotografuoja jų gyvūniją ir augaliją. Organizuoja visų darbų peržiūrą, įsivertina ir atrenka tris savo komandos darbus, juos siunčia fotografijų konkursui el.paštu laimingasvanduo@planetalive.org, nurodant įstaigą, autorių (vardas pavardė, amžius) ir pavadinimą. Viešas simpatijų konkursas vyks socialinio tinklo facebook paskyroje Akcija Laimingas vanduo. Apie tikslų balsavimo laiką ir taisykles paskelbsime atskirai.

 

Veiklos laikotarpis   2018-04 - 05 mėn.

 

         12.3.4. Fotografijų paroda “Vandens gyvybė” virtualioje galerijoje

 

Iš konkursui atsiųstų foto darbų, organizatorių komisija atrinks kokybiškiausius ir suformuos virtualią galeriją - foto parodą. Kartu bus pristatyti ir viso projekto rezultatai.

 

   12.3.5. Vertinimo kriterijai:

 

1)      Kūrinio kompozicija;

 

2)      Fotografijos kokybė (raiška, tinkama publikavimui);

 

3)      Autorinis vaiko darbas (!);

 

4)      Temos “Vandens gyvybė” atskleidimas vaizdu ir pavadinimu.

 

Veiklos laikotarpis   2018-05 mėn.

 

13. Visos dalyvavusios komandos bus apdovanotos Padėkos diplomais, o pedagogai vardiniais pažymėjimais, kuriuos atsiųsime elektroniniu paštu.

 

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Konkurso nuotraukų paroda bus eksponuojama virtualioje galerijoje internetinėse svetainėse www.openminds.lt ir www.laimingasvanduo.lt.

 

15. Projekto nuotraukos, darbai bus skelbiami ir internetinėje svetainėje www.laimingasvanduo.lt , viešinami socialinio tinklo Facebook paskyroje.

 

16. Pateikdami darbus Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia Konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti Konkursui pateiktus kūrinius, nuotraukas ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.

 

17. Kiekvienas dalyvis, dalyvaudamas konkurse, sutinka, kad jo meninis darbas galės būti panaudotas konkurso organizatorių ir rėmėjų nekomercinėms reikmėms, nurodant informaciją apie autorių.

 

18. Organizatoriai pasilieka teisę keisti terminus ar veiklų apimtį, prieš tai iš anksto informavus projekto dalyvius.